Kontrola układu kierowniczego w Lublinie

Badania stanu technicznego układu kierowniczego pojazdu

Usługa tego typu mają na celu wykrycie nieprawidłowości w działaniu układu kierowniczego.  Badania diagnostyczne układu kierowniczego maj również na celu sprawdzenia aktualnego z użycia elementów badanego układu i czy nie przekraczają wartoci dopuszczalnych. Analiza stanu układu kierowniczego umożliwia sprawdzenie parametrów ustawienia kół kierowanych czy mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Taką usługę badania i diagnozę układu kierowniczego wykonasz w Dakro Bosch Serwis w Lublinie.

pasek odddzielający strona www

Diagnozowanie układu kierowniczego pojazdu obejmuje:

– sprawdzenie wstępne układu:

– oględziny zewnętrzne układu,

– sprawdzenie luzów w mechanizmie kierowniczym i mechanizmie zwrotniczym,

– próbę pełnego skrętu kół,

– pomiar sumarycznego luzu w układzie kierowniczym,

– pomiar siły na kole kierownicy.

– kontrolę ustawienia (geometrii) układu kierowniczego,

– sprawdzenie mechanizmu wspomagającego.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług

© Copyright 2021 | Dakro