Czy wiesz, że:
• Zgodnie z prawem nie musisz zlecać przeglądów
okresowych i bieżącej obsługi auta w ASO
producenta pojazdu! Przegląd gwarancyjny auta w serwisie Bosch Lublin
• Możesz wybrać rozwiązanie dla siebie
najkorzystniejsze!
Przyjedź na przegląd do naszego serwisu,
a zachowasz gwarancję producenta auta*.

 

Przeglądaj gdzie chcesz!
Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że kupując nowe auto, w celu
zachowania gwarancji wszystkie przeglądy musimy wykonywać w autoryzowanych
serwisach producenta pojazdu (ASO). System ten jest
już na szczęście reliktem przeszłości.
Nowe prawo daje wolność wyboru
Współczesne prawodawstwo (tzw. regulacje GVO/MV BER) daje
klientowi wybór. Teraz to ON decyduje, w jakim serwisie dokona
przeglądu swojego auta. Z punktu widzenia klienta i gospodarki
rynkowej jest to przepis jak najbardziej logiczny i korzystny.
Jednocześnie, w rywalizacji o względy potencjalnego Kowalskiego,
właściciela nowego samochodu, stawia on serwisy takie jak Bosch
Service na równi z ASO. Zwiększa też konkurencję, która zawsze
oznacza niższe ceny przy wyższej jakości usług.
Regulacje GVO, które weszły w Polsce w życie z dniem 1 listopada
2004 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 329) oraz rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję z dnia 8 października 2010 roku
(Dz.U. Nr 198, poz. 1315), tj. aktualnie obowiązujące rozporządzenie
MV BER, liberalizują podejście do obsługi posprzedażnej samochodów i dają konsumentom, także firmom posiadającym
floty samochodowe, prawo do decydowania o miejscu zlecania usług nieobjętych bezpłatną gwarancją producenta, również
w okresie obowiązującej gwarancji całopojazdowej.
Sprawdź a zaufasz
Sieć Bosch Service jest we wszystkich aspektach swojej działalności (zarówno prawnie, jak i jakościowo) przygotowana
do obsługi aut swoich klientów w okresie gwarancyjnym w taki sposób, aby klient nie utracił gwarancji całopojazdowej.
Warsztaty Bosch Service zapewniają kompleksowość, profesjonalizm i wysoki standard oferowanych usług, na poziomie
w pełni porównywalnym z Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.
Przeglądy eksploatacyjne wykonywane są zgodnie z zaleceniami producentów samochodów w zakresie określanym w dokumentacji
producenta lub w książce serwisowej pojazdu. Montaż – wyłącznie części zgodnych z oryginałem w myśl obowiązujących
przepisów GVO. Zgodnie z obowiązującymi od 01.11.2004 przepisami GVO wykonywanie przeglądów okresowych poza
siecią warsztatową producenta pojazdu nie ogranicza praw właściciela pojazdu do roszczeń gwarancyjnych.
Naprawy bieżące i eksploatacyjne wykonywane są w sieci Bosch Service na podstawie dokumentacji technicznej,
tzw. Bosch ESI[tronic], zgodnej z wytycznymi producentów pojazdów. Dokumentacja ta zawiera:
• dokumentację techniczną diagnostyczną
• zakresy przeglądowe zgodne z wymaganiami producentów pojazdów
• czasy naprawcze oparte na normach producentów samochodów
Gwarancja na części i usługi wykonywane w Bosch Car Service jest zgodna z obowiązującymi
w Polsce przepisami. Ze względu na specyfikę oferowanych produktów i usług wszystkie części
i akcesoria (w tym części Bosch) oferowane w sieci posiadają gwarancję ich producenta;
serwisy postępują zgodnie z procedurami reklamacyjnymi poszczególnych producentów.
Potwierdzeniem wysokiej jakości obsługi klienta w sieci Bosch Service jest wdrożenie
systemu i certyfikacja zgodnie z ISO 9001:2008 na poziomie Robert Bosch Sp. z o.o.
jako administratora sieci, jak również w 90 serwisach.
Zachęcamy Państwa do korzystania z usług warsztatów Bosch Service
również w okresie gwarancyjnym – bez utraty gwarancji na samochód.
Bosch

© Copyright 2021 | Dakro