WIOSENNA PROMOCJA CENOWA – ODGRZYBIANIE UKŁADU KLIMATYZACJI – 99 ZŁ

Głównym celem instalacji wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniach lub pojazdach tj. dostarczanie świeżego powietrza o odpowiedniej jakości i usuwanie zużytego. Zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pozwala również na odzyskiwanie ciepła i odprowadzenie wilgoci oraz przyczynia się do utrzymania komfortu cieplnego. Zły stan higieniczny tych instalacji jest przyczyną pogarszających się warunków środowiska wewnętrznego budynków i aut, co niekorzystnie wpływa na ich użytkowników, często będąc przyczyną zaburzeń zdrowotnych.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne podlegają stopniowemu zanieczyszczeniu podczas pracy. Zanieczyszczenia składają się przeważnie z warstw pyłu i kurzu, które można łatwo usunąć przez szczotkowanie i odkurzanie. W pomieszczeniach wilgotnych, obciążonych substancjami tłuszczowymi, zanieczyszczenia tworzą trwałą strukturę, która jest trudna do usunięcia i staje się siedliskiem wielu mikroorganizmów. Zakażone miejsca są źródłem wtórnych emisji mikroorganizmów, które kolonizują kolejne obszary instalacji i zanieczyszczają wentylowane pomieszczenia.

Dezynfekcja – proces usuwania bakterii i innych mikroorganizmów patogennych z powierzchni za pomocą chemicznych środków biobójczych. Zaniedbanie obowiązku prawidłowej i systematycznej obsługi instalacji wiąże się z wysokim ryzykiem dla zdrowia użytkowników, gdyż urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne stanowią układ wzajemnie połączonych kanałów pozwalających na migrację patogenów pomiędzy pomieszczeniami. Ostrożne szacunki pokazują, że co najmniej 30% problemów zdrowotnych pracowników jest związanych z jakością powietrza, które ich otacza. Dlatego dezynfekcja, zapobieganie i obsługa tych urządzeń powinna być priorytetem.

Brudna klimatyzacja to nie tylko brzydki zapach – to także grzyby i bakterie, które mają bardzo negatywny wpływ na nasz cały układ oddechowy. Po włączeniu zanieczyszczonej klimatyzacji, nie tylko będziemy mieli problemy z układem oddechowym, bólem głowy, ale możemy również poważnie zachorować. Jeśli chcemy rozwiązać problem brudnej i niezdrowej klimatyzacji, musimy ją wyczyścić. Podczas całej procedury, należy zastosować środki, które nie tylko czyszczą, ale przede wszystkim dezynfekują klimatyzację i usuwają z niej wszelkie grzyby i bakterie. Mikroby rozmnażające się na zanieczyszczonej powierzchni są najczęściej w postaci bio-aerozoli. Bio-aerozol to układ zawierający fazę rozpraszającą (powietrze) i fazę rozproszoną w postaci małych drobin pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Po włączeniu systemu wentylacyjnego zarodniki i strzępki grzybów, a także bakterie i ich zarodniki, przechodzą do powietrza. Organizmy te, w wyniku procesów chemicznych i środowiskowych, emitują do środowiska substancje chemiczne o bardzo złożonym składzie, w tym endotoksyny, enterotoksyny, enzymy i mykotoksyny.

WIOSENNA PROMOCJA CENOWA – NABIJANIE I DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI TYLKO 99 ZŁ.

ODGRZYBIANIE KLIMATYZACJI

Usługę odgrzybiania klimatyzacji wykonujemy za pomocą najlepszej jakości środków dezynfekujących, dostępnych na rynku.

Formuła preparatu oparta jest na opatentowanym rozwiązaniu. Sam preparat różni się zasadniczo od typowych produktów obecnych na rynku. Oferuje nową jakość. Jego przewagą oraz innowacyjnością jest wykorzystanie synergii działania skutecznych substancji biobójczych z długoterminowym działaniem aktywnych form srebra. Dzięki temu produkt ma szerokie spektrum działania (bakterie, grzyby oraz wirusy) i nie wymaga wielogodzinnego wietrzenia po jego zastosowaniu (krótszy okres karencji). CLIMA-TE DECONT działa wielokierunkowo – nie tylko zabija istniejące mikroorganizmy ale i zapobiega ich rozwojowi. Jest to spowodowane zastosowaniem opatentowanego kompleksu polimerowo-srebrowego, który pozwala na wytworzenie aktywnej mikro powłoki stanowiącej barierę ochronną przed drobnoustrojami i ich formami przetrwalnikowymi.

Powierzchnia chroniona przez ten kompleks jest cały czas aktywna wobec patogenów. Zastosowanie tego kompleksu pozwala wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dezynfekcjami instalacji. Ma to bezpośredni wpływ na rachunek ekonomiczny związany z użytkowaniem sprzętu i wyraźnie zmniejsza możliwość narażenia użytkowników na mikroorganizmy bytując w systemach klimatyzacyjnych. Oprócz aspektów zdrowotnych, chroni elementy konstrukcyjne urządzeń przed korozją biologiczną spowodowaną negatywnym wpływem enzymów pochodzących od patogenów.

WIOSENNA PROMOCJA CENOWA – NABIJANIE I DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI TYLKO 99 ZŁ.

© Copyright 2018 | Dakro
Logotyp Bosch Serwis Lublin